Bil. 79( 2 Februari 2008) Cetak

Kuota minyak masak subsidi ditmbah
- Peningkatan kepada 70,000 tan bagi stabilkan bekalan, bendung kenaikan harga runcit

muka 1

Minda-Dato' Dr Mohd Basri Wahid

Larangan buka ladang sawit baru
- Langkah kerajaan bagi beri laluan kepada tanaman komoditi lain

Lesen kilang biofuel mungkin dibatalkan

Kuota bekalan 70,000 tan sebulan cukup
- Penyeludupan, pembelian cemas punca kekurangan minyak masak bersubsidi

50 pekebun kecil Bruas, Perak terima bantuanm

Delegasi luar minat industri sawit
- Kunjungan ke MPOB timba kepakaran Malaysia bangun sektor perladangan

Belia berpeluang tingkat kemahiran

Tiga negara hantar peserta kursus majerin

Sepintas
- Permintaan meningkat
- Keluarkan minyak masak
- Biodiesel biji getah
- Subsidi RM 780 juta
- MPOB agih kuota

Industri sawit 2007 memberangsangkan

MPOB Wilayah Sabah pantau penyeludupan minyak masak

Minyak masak bersubsidi untuk isi rumah
- Tindakan serta sikap rasional pengguna, peniaga penting elak krisis bekalan berulang

Tips untuk pegawai TUNAS

TUNAS bantu pekebun kecil

Soal Jawab : Kilang buah sawit perlu bayar ses

Soal Jawab: Syarat binaan premis pembungkusan minyak masak

Syarat lesen menyimpan minyak sawit

Bahan pengganti lemak terhidrogen berisiko

Sudut Pelajar:
Amalan pertanian baik tingkat produktiviti

Peraduan Mengarang Esei Berita Sawit Februari 2008

Peraduan Teka Silangkata Februari 2008

Lensa:
- Sekitar Seminar Pembangunan Pekebun Kecil Sawit & Penyampaian Bantuan Anak Benih Berkualiti kepada pekebun kecil di Bruas, Perak
- Kursus Induksi pegawai TUNAS
-
Majlis penutup Kursus Mekanisasi Ladang
-
Kursus Majerin dan lawatan ke MPOB