Aktiviti - Jun 2013 Cetak

 

MAJLIS ANUGERAH INOVASI UKM KE-8 (Kategori E,R,K)
 Bilik Senat, Aras 5 Bangunan Canselori, Univerisiti Kebangsaan Malaysia   
 26 Jun 2013  
2013 inoukm1-thumb 2013 inoukm2-thumb 2013 inoukm3-thumb
2013 inoukm4-thumb    

 

Program Hello Komoditi  Sempena Majlis Mesra Rakyat YB Timbalan Menteri MPIC
YB Dato' Noriah Kasnon
 D'Muara Marine Park, Sungai Haji Dorani, Sungai Besar, Selaqngor  
 22 Jun 2013  
2013 sgbesar1-thumb 2013 sgbesar2-thumb 2013 sgbesar3-thumb
2013 sgbesar4-thumb 2013 sgbesar5-thumb 2013 sgbesar6-thumb
2013 sgbesar7-thumb 2013 sgbesar8-thumb 2013 sgbesar9-thumb
2013 sgbesar10-thumb 2013 sgbesar11-thumb 2013 sgbesar12-thumb
2013 sgbesar13-thumb    

 

6th MPOB Graduate Students Assistanship Scheme Seminar 2013
 MPOB Headquarters, Bandar Baru Bangi  
 21 June 2013
2013 gsas1-thumb 2013 gsas2-thumb 2013 gsas3-thumb
2013 gsas4-thumb 2013 gsas5-thumb 2013 gsas6-thumb
2013 gsas7-thumb 2013 gsas8-thumb 2013 gsas9-thumb
2013 gsas10-thumb    

 

19th MPOB Transfer of Technology Seminar 2013
 MPOB Headquarters, Bandar Baru Bangi
20 June 2013  
2013 tot1-thumb 2013 tot2-thumb 2013 tot3-thumb
2013 tot4-thumb 2013 tot5-thumb 2013 tot6-thumb
2013 tot7-thumb 2013 tot8-thumb 2013 tot9-thumb
2013 tot10-thumb 2013 tot11-thumb 2013 tot12-thumb
2013 tot13-thumb    

 

Soft Launch MICCOS 2013
MPOB Headquarters, Bandar Baru Bangi  
 20 June 2013
2013 SLMiccos1-thumb 2013 SLMiccos2-thumb 2013 SLMiccos3-thumb
2013 SLMiccos4-thumb 2013 SLMiccos5-thumb  

 

Upacara Ngabang Gawai sempena Lawatan Y.A.B Perdana Menteri Malaysia
ke Rumah Panjang Wilson Bakir, Betong Sarawak   
9 Jun 2013
 yang turut dihadiri oleh Y.B. Menteri & Y.B. Timbalan Menteri
Kementerian Perusahaan Perladangan & Komoditi  
2013 betong1-thumb 2013 betong2-thumb 2013 betong3-thumb
2013 betong4-thumb 2013 betong5-thumb 2013 betong6-thumb
2013 betong7-thumb    

 

 mpoblogo

Malaysian Palm Oil Board
Ministry of Plantation Industries & Commodities, Malaysia