Skim Insentif Integrasi Tanaman dengan Sawit (ITA) Print

Industri sawit telah dikenal pasti sebagai Bidang Ekonomi Utama Negara (NKEA) yang boleh meningkatkan pendapatan negara menjelang tahun 2020. Kerajaan sedang berusaha untuk memperkukuhkan lagi industri sawit negara dalam sektor pekebun kecil. Selaras dengan itu, kerajaan menerusi MPOB telah memperkenalkan SKim Insentif Integrasi Tanaman dengan Sawit dalam Rancangan Malaysia ke-11 (RMK-11). Ia bertujuan untuk meningkatkan produktiviti dan pendapatan pekebun kecil sawit persendirian melalui penggunaan tanah dan sumber semula jadi yang optimum.

 

downloadPDF Klik di sini untuk Brosur ITA dan Borang Permohonan ITA

 

 mpoblogo

Lembaga Minyak Sawit Malaysia
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi, Malaysia