Bil. 83( 7 Jun 2008) Print

Malaysia, Indonesia tangani kempen anti minyak sawit

muka 1

Minda-Dato' Dr Mohd Basri Wahid

Menteri mahu damping kakitangan
- Datuk Peter Chin pastikan kerja berjalan dengan lancar, capai visi ditetapkan

Buku statistik komoditi 2007 dilancar

MPOB sasar pertahan juara Sukan KPPK

Sistem barter: Minyak sawit, beras
- Kerajaan sedia laksana alternatif bagi atasi peningkatan harga makanan

Kursus tingkat kemahiran pemasaran

MPOB tawar 50 teknologi untuk komersial

Datu' Dr Michael Dosim bersara
- MPOB hargai antara sumbangan mengkomersial teknologi biodiesel

OER KKS Nam Bee tingkat 1.39 peratus

Jawatan kuasa tangani masalah kecurian minyak sawit

Sepintas
- Kursus Kosmetik
- Kunjungan duta Colombia
- Sasaran TH Plantations

- 1.5 juta pokok jatropha

IOI utama tanggungjawab korporat
- Syarikat tidak berkrompomi isu kebajikan pekerja, penjagaan alam sekitar

Pakistan import 377,005 tan minyak sawit

Teknologi baru untuk dikomersial

Pakistan dijangka import 350,000 tan
- Permintaan meningkat bagi memenuhi keperluan pada Ramadan

451 pengusaha tapak semai sertai kursus

Asia Barat tingkat guna minyak sawit

Indonesia tanam sawit secara mampan

MPOC perluas pasaran minyak sawit
- Seminar, pameran sawit di Dubai, Mumbai buka peluang baru di Timur Tengah

Sudut Pelajar :
- R&D memperkukuhkan industri sawit

Panduan Mengarang Esei Berita Sawit Jun 2008

Peraduan Teka Silangkata Jun 2008

Lensa:
- Sekitar aktiviti rasmi MPOB sepanjang bulan Mei 2008